072 561 7618

Heb je het gevoel dat je telkens weer tegen dezelfde problemen oploopt en je komt er niet uit? Heb je de behoefte om meer uit jouw leven te halen, meer levendigheid en plezier te ervaren? En ben je bereid om naar jezelf te kijken? Dan is deze cursus iets voor jou!!

Tijdens deze cursussen wordt er gekeken hoe problemen in je dagelijkse leven te maken hebben met oude patronen, om te overleven maar die nu niet meer passen in de realiteit van het hier en nu.

Gyan van Dort en Nel Stam heten je van harte welkom als begeleidsters van de cursussen. Zij zijn beide ervaringsdeskundigen van RCO de Hoofdzaak. Uit ervaring weten zij dat deze aanpak vruchten afwerpt.

Cursus leer jezelf kennen

Wij bieden de mogelijkheid om van uit een steeds dieper geloof in en waardering voor jezelf en in andere om je heen te ontdekken. Zo ontstaat er een essentiële basis van waaruit je het leven tegemoet tegemoet treedt en ervan geniet. Het onder ogen zien en bewust worden van afwerende gewoontes van vroeger zijn hierbij van essentieel belang. De cursus Leer Jezelf Kennen maakt gebruik van geleide fantasieën.

 

Wanneer: Op woensdag 14 september start deze cursus van 10:00 tot 12:00 uur. Dit is om de week en duurt tot 21 december 2016.

Informatie: 

  • n.stam@rcodehoofdzaak.org
  • g.vandort@rcodehoofdzaak.org

Thema bijeenkomsten

De themabijeenkomsten zijn voor het zelfhelend vermogen van lichaam en geest en de mogelijkheid om liefdevol contact met jezelf en andere te creëren. De cursussen maken beide gebruik van onder andere ademhalingsoefeningen, aardingsoefeningen, mindfulness en de mogelijkheid om jezelf echt te laten zien en horen. Zodat je levendigheid meer als vanzelf  naar buiten mag komen en een belangrijk deel van je dagelijkse leven mag zijn.

Wanneer: Vrijdag 30 september, 28 oktober en 25 november van 9:30 tot 12:30 uur.

Informatie: 

  • n.stam@rcodehoofdzaak.org
  • g.vandort@rcodehoofdzaak.org

Website: www.rcodehoofdzaak.org