Wie Zijn Wij

Wie zijn wij?

Wijkcentrum Daalmeer is een sociaal cultureel centrum voor de wijk Daalmeer te Alkmaar.

Missie (waar staan we voor) : 
Wij maken werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht.

Visie (waar gaan we voor) :
Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale samenleving.

Wijkcentrum Daalmeer werkt buurtgericht samen om de leefbaarheid en de integratie in de wijk te bevorderen. Dit wordt gedaan met een op inslag en een warm hart. In het wijkcentrum is iedereen gelijk, er worden geen etiketten geplakt. Het wijkcentrum streeft ernaar om het middelpunt te zijn in de wijk, waar alle bewoners met of zonder beperking terecht kunnen. Door vraaggerichte activiteiten aan te bieden speelt het wijkcentrum in op de wensen en behoeften van de verscheidene burgers en doelgroepen in de wijk.

Door een breed pakket van activiteiten aan te bieden, streeft het wijkcentrum naar zelfredzaamheid en autonomie voor de burgers uit haar wijk. Onder zelfredzaamheid en autonomie verstaan wij het vermogen van de burger om voor zichzelf te zorgen en zelf problemen op te kunnen lossen. Dit doel wordt behaald door de burger in aanraking te brengen met de huidige samenleving. De burger wordt als het ware geconfronteerd met het werken in het dagelijks leven.

Dit doel is gebaseerd op de visie die door het wijkcentrum nagestreefd wordt. Deze visie luidt als volgt: in het wijkcentrum is iedereen gelijk aan elkaar. Wij kijken niet naar afkomst, geslacht of beperking. Er wordt geplakt op de mensen die bij ons komen werken of gebruik maken van onze diensten, iedereen is welkom. In het wijkcentrum werken wij voor elkaar en met elkaar. Wij zetten ons beste beentje voor om elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen. Samenwerking tussen verschillende doelgroepen is bij ons de sleutel tot geluk en succes!

Wat is ons aanbod?
Wij hebben voor bijna iedereen wel een activiteit. Kijk onder het kopje ‘Activiteiten’ voor onze vaste activiteiten. Daarnaast zijn er ook nog losse evenementen die via de voorpagina en via Facebook (@Wijkcentrum Daalmeer) gepromoot worden. Voor vragen is ons team bereikbaar van 8:30 tot 15:00 uur.

                 

Contact

Sluit Menu